06.01.2022r. Uroczystość Objawienia Pańskiego, Orszak Trzech Króli:

Wyruszyliśmy w orszaku po naszej pięknej świątyni, z trzema Mędrcami ze Wschodu, by Najwyższemu, który objawił się światu oddać pokłon - jako prawdziwemu Królowi, Bogu i Człowiekowi.
"Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę".
(Mt 2,11)