Misterium Męki Pańskiej

Po raz pierwszy w naszej parafii św. Jana Chrzciciela w Pniewniku odbędzie się premiera Misterium Męki Pańskiej. Widzowie będą mieli okazję odbyć duchową podróż do czasów Jezusa... Oby historia, którą już niedługo obejrzą parafianie i goście pozwoliła choć na krok zbliżyć się do Chrystusa, który oddał życie z miłości do każdego z nas... Serdecznie zapraszamy!