1. 06. 7. 06. 2020r.

1.06. – Poniedziałek – święto NMP Matki Kościoła.

17.00 + Czesława Kurowskiego (greg30).

2.06. – Wtorek.

7.30 + Wacława Kupca w 4 r. śm, Feliksę i Stanisława Kupców, Marka i Stanisława Roguskich, cr. Kupców i Roguskich.

3.06. – Środa – wspomnienie św. Karola Lwangi i towarzyszy.

17.00 + Mariannę w 53 r. śm, Stanisława Czubińskich, dziadków Czubińskich i Gołębiów.

4.06. – Czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana.

7.30 + Mariannę i Teresę Połaską w 14 r. śm, Feliksa, Henryka, Mariusza, Pawła i Waldemara, cr. Wielądków.

5.06. – I Piątek miesiąca.

17.00 + Stanisława  Świętochowskiego, Pawła Tarasiuka, rodziców Świętochowskich i Szczypiorskich.

6.06. – I Sobota miesiąca.

7.30 + Jana, Adriana, Krzysztofa i Witolda Wojtyńskich, Janinę Siwińską, Wacławę Wasilewską, rodziców Sabinę i Jana Otowskich.

7.06. – Uroczystość Najświętszej Trójcy.

7.30 + Annę, Bronisława, Lucjana, Tadeusza, Hannę Głuchowskich, Szczepana, Bronisławę, Feliksę, Henryka i Stanisława.

10.00 + Mariannę, Aleksandra, Wiesława, Irenę i Jana Nowińskich.

12.00 + Zofię i Alberta Ufnal, Annę Zieleniewską, cr. Rosów i Ufnalów.