10. 08. 16.08. 2020r.

10.08. – Poniedziałek -  świeto św. Wawrzyńca.

16.30 + Zygmunta Rusyana (9 gr).

17.00 O Boże błogosławieństwo dla p. Radzio.

11.08. – Wtorek – wspomnienie św. Klary. 

7.30 + Zygmunta Rusyana (10 gr).

8.00 + Zofię Roguską w 3 r. śm, Eugeniusza Roguskiego w 33 r. śm.

12.08. – Środa.

17.00 + Zygmunta Rusyana (11 gr).

18.00 + Józefa Roguskiego w m-ąc po śm.

13.08. – Czwartek 

7.30 + Zygmunta Rusyana (12 gr).

8.00 + Pawła Stefaniuka w 10 r. śm, Ryszarda Stefaniuka w 23 r. śm, Wacława Laskowskiego w 21 r. śm, Jana Laskowskiego, w 42 r. śm, cr. Stefaniuków i Laskowskich.

20.00 - Nabożeństwo Fatimskie

14.08. – Piątek – wspomnienie św. Maximiliana Marii Kolbego.

16.30 + Zygmunta Rusyana (13 gr).

17.00 + Mariannę Połaską w dniu imienin, Feliksa, Henryka, Mariusza, Pawła, Teresę, Waldemara, Romana i Henrykę.

15.08. – Sobota – Uroczystość Wniebowzięcia NMP.

7.30 + s. Deotymę w 5 r. śm.

10.00 + DOŻYNKI.

12.00 + Stanisławę w 30 r. śm, Zygmunta Laskowskiego, cr. Zawadzkich i Klukowskich.

16.08. – 20 Niedziela Zwykła.

7.30 + Józefa Wielądka w rocz. śm, Aleksandra, Henryka i Wandę Laskowskich.

10.00 + Annę, Edmunda, Jana, Stefana Wąsowskich, cr. Chmielewskich.

12.00 + Antoniego Zalewskiego w 14 r. śm, Halinę Zalewską, cr. Zalewskich, Świętochowskich, Myszkowskich i Zawadzkich.