17. 08. 23.08.2020r.

17.08. – Poniedziałek -  wspomnienie św. Jacka.

16.30 + Józefa Roguskiego (od rodz. Roguskich i Głuchowskich).

17.00 + Zygmunta Rusyana (16 gr).

18.08. – Wtorek. 

7.30 + Zygmunta Rusyana (17 gr).

19.08. – Środa.

17.00 + Zygmunta Rusyana (18 gr).

20.08. – Czwartek – wspomnienie św. Bernarda.

7.30 + Zygmunta Rusyana (19 gr).

8.00 + Henryka Wielądka w 1 m-ąc po śm.

21.08. – Piątek – wspomnienie św. Piusa X.

16.30 + Piotra Kura w 1 m-ąc po śm.

17.00 + Zygmunta Rusyana (20 gr.)

22.08. – Sobota – wspomnienie NMP Królowej.

7.30 +  Anielę, Tadeusza, Wiesława Żelazowskich, cr. Jaczewskich i Roguskich.

8.00 + Zygmunta Rusyana(21 gr.)

16.00 ślub: Łukasz Szustek i Wioletta Rabińska.

23.08. – 21 Niedziela Zwykła.

7.30 + Kazimierę Machnacką, Janinę i Czesława Zalewskich, Feliksa Kazana i Zofię Grochulską.

10.00 + Sabinę Żukowską w 2 r. śm, Józefa Żukowskiego, cr. Żukowskich i Nojszewskich.

12.00 + Sławomira Burskiego w 5 r. śm, Wacława, Władysława, Mariannę Burskich, Matyldę i Jana Wielgo.