7. 09. 13. 09. 2020r.

7.09. – Poniedziałek.

16.30 + Tadeusza Cerana w 15 r. śm, cr. Chądzyńskich i Ceranów i Feliksa Roguskiego.

17.00 + Magdalenę Dołową, cr. Rybińskich i Cichockich.

8.09. – Wtorek – Święto Narodzenia NMP ( MB Siewnej) . 

7.30 O zdrowie dla Pawła i pokój wieczny dla Józefa.

17.00 + Henryka Wielądka (od rodz. Wielądków i Zbrzeźniaków).

9.09. – Środa.

17.00 + Stanisława Życińskiego w 9 r. śm. 

10.09. – Czwartek –  św. Grzegorza Wielkiego.

7.30 + Mariannę w 18 r. śm, i Józefa Żaboklickich, cr. Bieguńskich.

11.09. – Piątek.

17.00 + Jadwigę w 23 r. śm, i Edwarda Majewskich, Stanisława i Felicję Życińskich, Franciszka i Józefę Majewskich, Stanisławę i Wacława Żegotów, Sabinę i Władysława Roguskich, cr. Majewskich i Życińskich.

17.30 + Wiesława Czapskiego w 1 m-ąc po śm.

12.09. – Sobota.

7.30 + Pelagię i Kazimierza Chwedczuk, Otylię i Adolfa Roguskich.

8.00 + Jadwigę Kłoś (od KŻR z Nojszewa).

13.09. – 24 Niedziela Zwykła (Wizytacja kanoniczna).

7.30 + Halinę i Edwarda Skudzińskich, Edwarda i Jadwigę Filipek.

10.00 + Jadwigę, Janusza, Józefa Sewerynę i Zdzisława, Andrzeja, cr. Roguskich, Żołędowskich, Żaboklickich i Wielądków.

12.00 + Bronisława, Annę Głuchowskich, Szczepana, Anielę, Józefa, Genowefę, Janinę, Kazimierza, Józefa i Edwarda.