19. 10. 25. 10. 2020r.

19.10. – Poniedziałek.

17.00 + Mariannę Muszel w 4 r. śm.

20.10. – Wtorek – wspomnienie św.Jana Kantego.

17.00 + Zbigniewa Laskowskiego (od chrzestnej).

21.10. – Środa.

17.00 + Wiesława Czapskiego (od Ireny Żaboklickiej i cr. Dąbrowskich).

22.10. – Czwartek – wspomnienie św. Jana Pawła II.

7.30 + Mariana Wielądka w 13 r. śm, cr. Wielądków i Żaboklickich.

23.10. – Piątek.

17.00  + Bolesława Halinę i Dariusza Roguskich.

18.00 + Reginę Nojszewską w 1 m-ąc po śm.

24.10. – Sobota.

7.30 + Józefa Roguskiego (od rodz. Wasikowskich).

8.30 W intencji nowożeńców Rafała i Beaty Oklińskich w 1 miesiąc po ślubie.

25.10. – 30 Niedziela Zwykła.

7.30 + Krzysztofa i Tadeusza.

10.00 + Andrzeja, Janusza, Jadwigę, Sewerynę, Zdzisława, Józefa, cr. Roguskich, Żaboklickich, Żołędowskich i Wielądków.

12.00 + Antoninę Gers w 23 r. śm, Kazimierza Gersa w 10 r. śm.