14. 12. 20. 12. 2020r.

14.12. – Poniedziałek.

7.30 + Józefa Szpakowskiego (od rodz. Rowickich).

15.12. – Wtorek.

7.30 + Henryka Rybińskiego w 2 r. śm.

16.12. – Środa.

17.00 + Wandę Chodzyńską (od Teresy Rowickiej z rodz.)

17.12. – Czwartek .

7.30 + Mariannę Roguską w 23 r. śm, Stanisława, Wacława, Zenona, Felicję i Czesława, cr. Roguskich.

18.12. – Piątek.

7.30 + Agnieszkę Wąsowską w 12 r. śm.

8.00 + Waldemara Zalewskiego w 1 r. śm.

19.12. – Sobota.

7.30 + Wandę i Józefa Gago, cr. Gago i Koconów.

8.00 + Romana Chądzyńskiego w 1 m-ąc po śm.

20.12. – IV Niedziela Adwentu.

7.30 + Leokadię w 5 r. śm, Józefa i ks. Kazimierza Gersów, cr. Roguskich i Gersów.

10.00 O łaski i zdrowie dla Marysi i Mikołaja z ok. urodzin.

12.00 + Jadwigę w 8 r. śm, Mariana w 45 r. śm. Wielgo, cr. Wielgo, Burskich i Franciszka Kupca.