28.12. 3.01. 2021r.

28.12. – Poniedziałek –święto Świętych Młodzianków Męczenników.

16.30 Dziękczynna w 35 rocz. ślubu Agnieszki i Dariusza Adamczyków.

17.00 + Wandę, Gabriela, i Marię Roguskich.

29.12. – Wtorek.

7.30 + Leszka Salacha w 2 r. śm.

8.00 + Mariana Roguskiego w 4 r. śm.

30.12. – Środa.

17.00 Za zmarłych w ubiegłym roku.

31.12. – Czwartek .

17.00 Dziękczynna za miniony rok.

1.01. – Piątek – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.

7.30 O pomyślność i błogosławieństwo dla ofiarodawców szczególnych ofiar w na parafię w czasie pandemii.

10.00 + Czesławę Kubuj w 13 r. śm. i Jana Kubuj w 57 r. śm.

12.00 + Wacława Jaczewskiego w 8 r. śm, Bronisławę i Piotra Jaczewskich.

2.01. – I Sobota miesiąca.

7.30 + Władysława, Genowefę, Krzysztofa, Tadeusza, Antoniego, Romana Wielądków, Annę Godlewską.

3.01. – 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim.

7.30 Za parafian.

10.00 + Mariana i Helenę Ołdak, Cecylię i Klemensa Rusinowskich.

12.00 + Józefa Szpakowskiego (od Barbary Ołdak i Teresy Kruszewskich).