22.02. 28.02.2021r.

22.02. – Poniedziałek – święto Katedry św. Piotra Ap.

18.00 + Wiesława Czapskiego i rodziców Jadwigę i Władysława oraz Henryka Czapskich, cr. Rucińskiech.

23.02. – Wtorek.

7.30 + Annę Rusjan (od KŻR z Pniewnika).

24.02. – Środa.

17.00 + Teresę Rowicką w 1 m-ąc po śm.

25.02. – Czwartek.

7.30 + Teresę Rowicką (od Elżbiety Roguskiej z rodz.).

26.02. – Piątek.

16.30 Droga Krzyżowa.

17.00 + Benedykta Żelazowskiego (od Arkadiusza z żoną i dziećmi).

27.02. – Sobota.

7.30 + Romana Chądzyńskiego z okazji imienin.

28.02. – 2 Niedziela Wielkiego Postu.

7.30  + Czesława Kudelskiego w 8 r. śm, Aleksandrę i Jana Kudelskich, Helenę i Szczepana Strupiechowskich.

10.00 + Jacka Rowickiego, cr. Wielądków i Rowickich.

12.00 W intencjach zbiorowych.