19.04. 25. 04. 2021r.

19.04. – Poniedziałek.

16.30 + Albinę Dobosz.

17.00+ Edwarda Marka Roguskiego (16 gr).

20.04. – Wtorek.

7.30 + Edwarda Marka Roguskiego (17 gr).

8.00 + Czesława i Anielę Okrasa, Kazimierza i Władysławę Świętochowskich. 

21.04. – Środa.

16.30 + Filomenę Połaską w rocz. śm, Walentego i Wacława Płaskich.

17.00 + Edwarda Marka Roguskiego (18 gr).

22.04. – Czwartek.

7.30 + Edwarda Marka Roguskiego (19 gr).

23.04. – Piątek – Uroczystość św. Wojciecha Patrona Polski.

16.30 + Józefa Żukowskiego w 7 r. śm, Sabinę Żukowską, cr. Żukowskich i Nojszewskich.

17.00  + Edwarda Marka Roguskiego (20 gr).

24.04. – Sobota.

7.30 + Edwarda Marka Roguskiego (21 gr).

8.00 + Danutę Marię Poławską w 2 r. śm, Mieczysława i Władysławę Roguskich.

25.04. – 4 NIEDZIELA WIELKANOCY.

7.30 + Edwarda Marka Roguskiego (22 gr).

10.00 + Zofię, Jana, Zdzisława, Stanisława, Andrzeja i Henryka.

12.00 Zbiorowa Msza św.