31.05. 6.05.2021r.

31.05. – Poniedziałek święto Nawiedzenie NMP.

17.00 + Mariannę w 54 r. śm, Stanisława Czubińskich, dziadków Czubińskich i Gołębiów.

19.00 Msza o urodzaje w Roguszyn.

1.06. – Wtorek – wspomnienie św. Justyna.

7.30 + Wiesława Czapskiego (gr.1).

2.06. – Środa.

17.00 + Wiesława Czapskiego (gr.2).

3.06. – Czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

7.30 + Pawła, Jana, Mariannę, Ignacego Dołowych, cr. Cioków.

10.00 + Wiesława Czapskiego (gr.3)

12.00 Uroczysta suma z procesją.

4.06. – I Piątek miesiąca.

17.00 + Wiesława Czapskiego (gr.4).

5.06. – I Sobota miesiąca.

7.30 + Wiesława Czapskiego (gr.5).

17.00 Ślub: Przemysław Oniszk i Anna Kaczmarczyk.

6.06. – 10 Niedziela Zwykła.

7.30 + Halinę, Edwarda i Władysława Skudzińskich, Jadwigę i Edwarda Kieliszków.

10.00 + Wiesława Czapskiego (gr.6).

12.00 + Romana Roguskiego.