19.07. 25.07.2021r.

19.07. – Poniedziałek,

17.00 + Rozalię i Joachima Rucińskich, Matyldę i Lucjana Laskowskich.

20.07. – Wtorek.

7.30 + Franciszka Roguskiego w 5 r. śm.

21.07. – Środa (o 17.00 wotywna o św. Józefie).

17.00 + Henryka Kodyma w 3 r. śm, Józefa, Zbigniewa i cr. Kodymów i Świętochowskich.

22.07. – Czwartek – święto św. Marii Magdaleny.

7.30 + Magdalenę Dołową z ok. imienin.

23.07. – Piątek – święto św. Brygidy patronki Europy.

16.30 + Zygmunta Laskowskiego w 1 m-ąc po śm.

17.00 +  Mariana w 16 r. śm. i Zofię Orzechowskich, dziadków Orzechowskich i Zapertych.

24.07. – Sobota – wspomnienie św. Kingi.

7.30 + Janinę Dobosz w 1 r. śm. i Zdzisława Dobosza.

25.07. – 17 Niedziela Zwykła (święcenie pojazdów).

7.30 + Krzysztofa, cr. Cioków, Pawła, cr. Dołowych.

10.00 + Krzysztofa i Tadeusza.

12.00 + Halinę i Jana Ciok, Jadwigę i Bernarda Kur, Jolantę i Janusza Matera.

+ Kazimierza Rybińskiego w 26 r. śm, Wojciecha Rybińskiego.

+ Stanisława w 25 r. śm. i Martę Frączek.

+ Marka Podgórskiego i dziadków.