23.08. 29.08.2021r.

23.08. – Poniedziałek.

17.00 + Tadeusza Roguskiego (od rodz. Otusków).

24.08. – Wtorek – święto św. Bartłomieja Ap.

7.30 + Wiesławę Wąsowską (od KŻR z Pniewnika).

25.08. – Środa.

17.00 + Kazimierza Mozluka w 2 r. śm, cr. Mozoluków i Baranów.

26.08. – Czwartek - uroczystość NMP Częstochowskiej.

7.30 + Szczepana, Anielę i Józefa.

10.00 + Józefa Wielądka w rocz. śm, Aleksandra, Henryka i Wandę Laskowskich.

18.00 + Adelę i Stefana Borkowskich.

27.08. – Piątek – wspomnienie św. Moniki.

7.30 + Jana Jaczewskiego w 5 r. śm.

28.08. – Sobota – wspomnienie św. Augustyna.

7.30 + Tadeusza Kowalczyka (od siostry Barbary z rodz.)

16.00 Ślub: Justyna Moczydłowska i Cezary Taciak.

29.08. – 22 Niedziela Zwykła.

7.30 + Irenę Roguską w 1 r. śm, cr. Roguskich.

10.00 + Sławomira Ołdaka w 18 r. śm, Jana i Halinę Ołdaków, Cecylię i Klemensa Rusinowskich, Remigiusza Szpakowskiego i Stanisława Kruszewskiego.

12.00 + Annę Głuchowską, Teresę, Bronisława, Tadeusza, Lucjana Głuchowskich, Mariannę i Jana Rozbickich.