27.09. 03.09.2021r.

27.09. – Poniedziałek – wspomnienie św. Wincentego a Paulo.

17.00 + Wiesławę Wąsowską (od rodz. Cioków i Dołowych).

28.09. – Wtorek – wspomnienie św. Wacława.

7.30 + Wacława, Feliksę, Stanisława Kupców, Marka, Stanisława Roguskich, cr. Kupców, Roguskich i Laskowskich.

29.09. – Środa – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej na Pradze.

17.00 + Kazimierza Lipkę w 23 r. śm, Wacława i Eufemię Lipków.

30.09. – Czwartek – wspomnienie św. Hieronima.

7.30 +Zofię i Władysława łata, Henrykę Teper, Juliana i Halinę Godowskich, Zofię, Tadeusza i Pawła Łata.

1.10. – I Piątek miesiąca.

17.00 + Wiesławę Wąsowską (od KŻR z Pniewnika).

2.10. – I Sobota miesiąca.

7.30 +  Krzysztofa Wojtyńskiego w 11 r. śm.

3.10. – 27 Niedziela Zwykła.

7.30 + Józefa Roguskiego.

10.00 + Andrzeja, Janusza, Sewerynę, Józefa, Zdzisława i Jadwigę, Cr. Roguskich, Żaboklickich i Wielądków.

12.00 + Stanisława Głuchowskiego.