4.10. 10.10.2021r.

4.10. – Poniedziałek – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.

17.00 + Teresę Rowicką

5.10. – Wtorek – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej.

17.00 + Mirosława Szczurowskiego (od rodz. Gawor).

6.10. – Środa.

17.00 +Zdzisława Świętochowskiego w 1 r. śm.

7.10. – Czwartek – wspomnienie NMP Różańcowej.

7.30 +Annę Rusjan (od Haliny Gąsiorek).

8.10. – Piątek.

17.00 + Mirosława Szczurowskiego (od żony).

9.10. – Sobota.

7.30 +  Tadeusza, Zofię i Franciszka Chomętowskich.

10.10. – 28 Niedziela Zwykła.

7.30 + Wacława i Cecylię Nojszewskich, Stanisława i Jana Zalewskich, dziadków Nojszewskich, Wielądków, Zalewskich i Łuniewskich.

10.00 + Mariana w rocz. śm, Wacławę Laskowskich, cr. Laskowskich i Karczewskich.

12.00 + Stanisławę Rowicką w 42 r. śm. i Franciszka Rowickiego w 1 r. śm, cr. Wielądków i Rowickich.