4.03. 10.03.2019 r.

4.03. – Poniedziałek – święto św. Kazimierza.
17.00 + Mirosława Rusjana (od rodz. Cioków i Dołowych).
5.03. – Wtorek.
7.30 + Stanisława i Mariannę Wąsowskich, Zofię Gago i cr.
Wąsowskich i Grzymałów.
6.03. – Środa – Popielec.
7.30 + Zygmunta Świętochowskiego, Anielę i Władysława
Świętochowskich, Stanisławę i Aleksandra Lewandowskich.
10.00 + Jadwigę i Jana Poławskich, Bolesława, Reginę i Teofila
Zalewskich.
18.00 + Zenisława Guta w 3 r. śm.
7.03. – Czwartek .
7.30 + Henryka Roguskiego w 1 m-ąc po pogrzebie.
8.03. – Piątek.
16.00 DROGA KRZYŻOWA.
16.30 + Magdalenę Dołową w 4 r. śm.
9.03. – Sobota.
7.30 + Cecylię Wielądek, Franciszka, Adama, Mariana, Marka
Wielądków, cr. Strupiechowskich i Michalskich.
10.03. – 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
7.30 + Józefa, Henryka, Mariannę, Eugeniusza, Teresę, Dariusza i
Annę Poławskich, Józefa i Krystynę Jarząbek.
10.00 + Kazimierę Szymańską z ok. imienin, Wiesława Marciniaka.
12.00 + Zofię Orzechowską w 2 r. śm, Mariana Orzechowskiego,
dziadków Orzechowskich i Zaperty.