9.08. 15.08. 2021r.

9.08. – Poniedziałek – święto św. Teresy Benedykty(Edyty Stein).

17.00 + Jadwigę i Wacławę Świętochowskich, cr. Świętochowskich , Połaskich i Skolimowskich.

10.08. – Wtorek – święto św. Wawrzyńca.

7.30 + Jadwigę Materską (od rodz. Matusików).

11.08. – Środa – wspomnienie św. Klary.

17.00 + Annę, Edmunda, Jana, Stefana i Wiesławę Wąsowskich, cr. Chmielewskich.

12.08. – Czwartek.

7.30 + Wiesławę Wąsowską (od Jadwigi Wielądek).

13.08. – Piątek.

17.00 + Wacława Połaskiego w 1 rocz. śm.

20.00 Nabożeństwo fatimskie.

14.08. – Sobota – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego.

7.30 + Mariannę Poławską z ok. imienin, Feliksa, Henryka, Pawła, Mariusza, Teresę, Waldemara, Henrykę i Romana.

8.00 + Antoniego Zalewskiego w 15 r. śm, Halinę Zalewską, cr. Zalewskich, Świętochowskich, Myszkowskich i Zawadzkich.

15.08. – Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Matki Bożej Zwycięskiej.

7.30 + Zdzisława Dobosza w 26 r. śm, Janinę Dobosz.

10.00 DOŻYNKI.

12.00- + Franciszka w 21 r. śm, Władysławę, Sylwestra i Mieczysława Połaskich.