8.03. 14.03.2021r.

8.03. – Poniedziałek.

7.30  + Annę Rusjan (od rodziny Bojanowskich i Adamczyków).

9.03. – Wtorek.

7.30 O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Dariusza z okazji urodzin.

10.03. – Środa.

17.00 + Annę Rusjan w 1 m-ąc po pogrzebie.

11.03. – Czwartek.

7.30 + Józefa, Mariannę, Henryka, Eugeniusza, Teresę, Dariusza i Annę Poławskich, Józefa i Krystynę Jarząbek.

12.03. – Piątek.

16.30 Droga Krzyżowa.

17.00 + Jadwigę, Bolesława i Jana Poławskich, Teofila i Reginę Zalewskich.

13.03. – Sobota.

7.30 + Zygmunta, Anielę i Władysława Świętochowskich, cr. Lewandowskich.

14.03. – 4 Niedziela Wielkiego Postu.

7.30  + Remigiusza Szpakowskiego w 35 r. śm.

10.00 + Jana Barana i Józefa Szpakowskiego (od rodz. Gersów).

12.00 + Krystynę, Jana, Janinę i Anielę Wielądek, Tadeusza i Mariannę Świętochowskich.