20.09. 26.09.2021r.

20.09. – Poniedziałek – wspomnienie św. Andrzeja Kim Teagon.

17.00 + Halinę Szpakowską, cr. Szpakowskich i Wielądków.

21.09. – Wtorek – wspomnienie św. Mateusza Ew.

7.30 + Mirosława Szczurowskiego (od rodz. Wielądków i Ciołków).

22.09. – Środa.

17.00 + Wiesławę Wąsowską (od rodz. Matejków).

23.09. – Czwartek – wspomnienie św. Pio.

7.30  - O  zdrowie

24.09. – Piątek.

17.00 + Józefa Szpakowskiego w 1 r. śm.

25.09. – Sobota.

7.30 + Bożenę Młynarz w 3 r. śm, Andrzeja Goździkowskiego.

26.09. – 26 Niedziela Zwykła.

7.30 O zdrowie i potrzebne łaski dla Julii w 17 urodziny.

10.00 + Bronisławę, Wacława i Piotra Jaczewskich.

12.00 W intencji Cezarego i Justyny Taciaków w 1 m-ąc po ślubie.

+ Zofię, Józefa, Kazimierza, Henryka i Wojciecha Rybińskich, Magdalenę Dołową, Krystynę Neuman, Józefa Laskowskiego.

+ Agnieszkę Dunaj.

+ Zofię i Zygmunta Dołowych, Jadwigę i Aleksandra Dolowych.