7 lutego 2021 r. 5 Niedziela Zwykła

1. Dziękuję paniom Katarzynie Dołowej, Annie Gawor, Edycie Laskowskiej, Joannie Jankowskiej, Lidii Rowickiej, Barbarze Jaczewskiej, oraz panom Januszowi Lipce, oraz Ryszardowi i Arkadiuszowi Żelazowskim za sprawne zdjęcie ozdób świątecznych, zdemontowanie choinek i szopki. Bóg zapłać.
2. Za tydzień zbiórka do puszek na chorych objętych opieką Caritas naszej Diecezji.
3. W czwartek 11.02. obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes czyli światowy dzień chorych. Na Mszy św. o 7.30 osoby przewlekle chore mogą przystąpić do sakramentu namaszczenia chorych. Spowiedź od 7.00.
4. Z racji tego, że przeżywamy rok św. Józefa co środę, jeżeli będzie to możliwe będzie odprawiana Msza wotywna ku czci św. Józefa z okolicznościowymi modlitwami w kaplicy naszego patrona.
5. 18 lutego na parkingu przy OSP w Korytnicy odbędzie się bezpłatne badanie wzroku. Można się na nie zapisać dzwoniąc pod numer telefonu, który jest umieszczony na plakacie w kruchcie.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej: Idziemy, Niedziela.